Privacy Policy

Chính sách bảo mật thông tin – Information Privacy Policy

Cam kết: 
VietFact cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng, cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo các chuẩn mực quốc tế.
VietFact sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người dùng cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của chính Người dùng đó.
VietFact sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân tất cả Người dùng.

Thông tin thu thập: 
Khi mọi người sử dụng website VietFact.com, chúng tôi sẽ KHÔNG tự thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người dùng cho đến khi Người dùng xác định tự cung cấp thông tin cần thiết.

An toàn thông tin trực tuyến  
Bảo mật, an toàn thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với website VietFact.com. Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dùng được bảo vệ khỏi những truy cập hoặc xử lý trái phép.